Mokytojai

Marian Kuzborski, direktorius,  chemijos mokytojas metodininkas

Vincenta Diugevič,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologija vyr. mokytoja

Sigita Andrulevičiūtė,  lietuvių kalbos ir literatūros  vyr. mokytoja

Tereza Artamonova,  geografijos, ekonomikos mokytoja metodininkė

Laurynas Alinauskas, chemijos mokytojas

Beata Bagdevičienė, lenkų kalbos ir literatūros  mokytoja metodininkė

Odeta Bagdonavičiūtė, šokio mokytoja

Ilona Balkuvienė, soc. pedagogė metodininkė

Veslava Bosak, fizinio ugdymo vyr. mokytoja

Daiva Bernatavičienė,  anglų kalbos mokytoja metodininkė

Ivona Buinovskaja, muzikos vyr. mokytoja

Inesa Fokina,  ikimokyklinės grupės pedagogė

Ewa Čalkevič, ikimokyklinės grupės pedagogė 

Lucija Grinevič, matematika mokytoja

Danuta Jepifanova,  dailės, technologijos mokytoja metodininkė

Diana Ruseckaja, biologijos  vyr. mokytoja

 Piotr Karpovič,  technologijų vyr. mokytojas, žmogaus saugos mokytojas

Lucija Kašėtienė, matematikos mokytoja

Liucyna Kvidzinska, tikybos mokytoja

Sofija Krisenel, fizikos vyr. mokytoja

Jurgita Lapuchovienė,  anglų kalbos mokytoja metodininkė

Irena Markovska,  pradinio ugdymo vyr. mokytoja

 Svetlana Mačėnienė, bibliotekininkė

Teresa Mikonskaja,  pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Alia Puč,  pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Rasa Ragažinskienė, logopedė

Aleksandra Savickaja, lenkų kalba ir literatūra mokytoja metodininkė

Justina Savickaja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Renata Strazevičienė, pradinio ugdymo mokytoja

Alina Špakauskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Tatjana Terentjeva, rusų kalbos ir literatūros  vyr.mokytoja

Danguolė Vasiliauskienė,  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Viktoras Vlas,  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Miroslavas Bazys, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas

Dainius Virbickas, fizinio ugdymo mokytojas