Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vincenta Diugevič

Nariai: mokytojai Lucija Grinevič, Alia Puč, Aleksandra Savickaja, Danguolė Vasiliauskienė, Edmundas Vencius , soc. pedagogė Ilona Balkuvienė, policijos atstovė Vlada Černienė.