Misija, vizija, filosofija

MOKYKLOS MISIJA

 Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, bendraujant ir bendradarbiaujant  su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam pagal jo gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų rezultatų. Didelį dėmesį skirti dvasiniam, patriotiniam asmenybės ugdymui, pasirengimui gyventi savarankiškai ir mokytis visą gyvenimą. Tenkinti mokyklos bendruomenės poreikius, suteikti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui naudotis mokyklos ištekliais ir informacija.

 MOKYKLOS VIZIJA

 Moderni, saugi, atvira kaitai, efektyviai dirbanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią besimokančią bendruomenę, suteikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir ugdanti kūrybišką asmenybę.

MOKYKLOS FILOSOFIJA

,,Mokyklos tikslas yra augimas, ir mūsų protas, ne taip kaip kūnas, gali augti, kol tik gyvensime.“

Martinas Adleras

 MOKYKLOS PRIORITETAI

 • Išlikti nuolat besimokančia organizacija, formuojančia pozityvų požiūrį į ugdymo (si) kaitą bei modernizavimą.
 • Kelti bendruomenės kultūrą, gerinti mokyklos įvaizdį.

 MOKYKLOS VERTYBĖS

 • Kiekvienas bendruomenės narys: mokinys, mokytojas, tėvas (globėjas, rūpintojas) – vertybė.
 • Mokinio ir mokytojo dialogas.
 • Moderni, jauki, saugi, darbinga aplinka.
 • Lyderiavimas bendruomenės labui.
 • Pilietiškumas.
 • Meilė, kuri ugdymą pagreitina dvigubai.
 • Žinios, gebėjimai, įgūdžiai – per pažinimo džiaugsmą.
 • Atvirumas, kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms.
 • Savigarba bei pagarba kitiems.
 • Atsakomybė už savo veiksmus.
 • Teisingumas, darbštumas, sąžiningumas.
 • Vidinė kultūra ir tolerancija.
 • Bendravimo ir kalbos kultūra.
 • Fizinis ir emocinis saugumas.
 • Bendruomenės partnerystė.