Projektai

Socialiniai:

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ
Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas“
Pilietinė iniciatyva
,,Tolerancijos diena“
Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“
Kalėdinė labdaros akcija ,,Gerų darbų mugė“
Velykinė labdaros akcija ,,Teikdamas pagalbą – dovanoji džiaugsmą“
Tarptautinė saugaus interneto savaitė
Vasaros stovykla ,,Bitutės darbštuolės“

Mokomieji:

Respublikinis kūrybiško mokymosi projektas ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“.
Respublikinis projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“.
Respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.
Respublikinis projektas ,,Kultūrų ratas“.
Tarptautinis jaunimo mainų projektas ,,Rodzina polonijna“, Ostrolenka (Lenkija).