Gimnazijos istorija

Vaizdingoje vietoje, tik 27 km nuo Vilniaus, tarp ežerų ir miškų, įsikūręs istorinis miestelis – Trakai, buvusi Lietuvos sostinė.

Graži Trakų salos pilis – kunigaikščio Vytauto Didžiojo valdymo liudytoja. Kiekvienais metais miestelį aplanko daug turistų iš Lenkijos ir kitų pasaulio vietų.  Bet norime jus supažindinti ne su miesto, bet Trakų vidurinės mokyklos istorija.

Trakų vidurinės mokyklos pirmtakė buvo 1777 metais įkurta parapinė mokykla. Tai buvo maža mokyklėlė, kurioje mokėsi 16 mokinių. Po 1831 metų sukilimo mokykla buvo uždaryta. 1843 metais bajorų vadovas Strukas išsiuntė laišką baltarusių vaivadijos mokyklų mecenatui, prašydamas atidaryti mokyklą. Prašymas buvo patenkintas, ir mokykla vėl pradėjo veikti. Dirbo vienas mokytojas Chlodovski ir mokėsi 41 mokinys. 1858 metais bajorė Jadviga Žeromska atidavė mokyklai savo mūrinį namą. 1910 metais – mokykla jau pradinė, 4 klasių.

1913 metais pagrindinė parapijos mokykla buvo reorganizuota į aukštąją realinę mokyklą. Mokėsi joje 134 mokiniai. 1939 metais pradinė mokykla sujungta su miesto mokykla ir pavadinta 6 klasių progimnazija (dėstoma lenkų kalba).

Hitlerinės okupacijos metais (1941-1943) mokykla buvo uždaryta. Vėliau, 1949 metais, Trakų progimnazija reorganizuota į vidurinę mokyklą ir 1952 metais mokykla išleido pirmąją laidą – 9 mokinius. Mokyklai vadovavo Jevgenija Maloletkina.

1972 metais Trakų vidurinėje mokykloje buvo 30 klasių, mokėsi 639 mokiniai.

1985 metais dirbo 45 mokytojai, mokėsi 641 mokinys. Jau tada mokykloje buvo valgykla, sporto salė, gerai įrengtos dirbtuvės, stadionas. Iki 1986 metų mokyklai vadovavo 7 direktoriai.

Nuo 1973 metų mokyklos direktorius buvo Aleksandras Rezanovas, o nuo 1986 metų, iki dabar mokyklai vadovauja Marian Kuzborski.

Šiandien mokykla yra atvira bendravimui ir bendradarbiavimui, jos nariai yra kūrybingi, aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose. Mokyklos bendruomenė organizuoja valstybines, tradicines šventes, dalyvauja įvairiuose projektuose, dažnai yra apdovanojama diplomais, vertingomis dovanomis. Beveik kiekvienais metais laimi konkursą „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“. Mokyklos nariai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių mokyklomis.

Mokiniai sėkmingai laiko brandos egzaminus, įstoja į universitetus, kitas profesiją teikiančias mokyklas, yra aktyvūs olimpiadų dalyviai, užima prizines vietas.

Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudami kursuose, projektuose, stengiasi, kad mokiniai įgytų naujausias žinias, atitinkančias atnaujintas Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Mokykloje mokiniai jaučiasi saugūs ir reikalingi.