Prevencinė programa

 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos mūsų gimnazija toliau tęsia Olweus patyčių prevencijos programą, kuri vadinasi OLWEUS PREVENCIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA (OPKUS)

Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio gimnazijoje buvo diegiama Olweus patyčių prevencijos programa. Įvykdžius šią programą mokytojų, specialistų, visų darbuotojų, mokinių įgytas žinias reikia palaikyti ir toliau. Patyčių prevencijos darbas mokykloje  yra ilgalaikė veikla, todėl ir buvo sukurta Olweus kokybės užtikrinimo sistema.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas gimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa  – tai visai gimnazijai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: gimnazijos, klasės, individo.

Kas yra patyčios?

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam / kuriai sunku pačiam / pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu.

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) kriterijai:

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • Griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • Nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • Suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

OPPP – tikslai:

 • Sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje;

OPPP yra visos gimnazijos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso gimnazijos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias:

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Iš patyčių prevencijos koordinavimo komiteto veiklos programos

 • Klasių kuratoriai nuolat primena mokiniams pagrindines taisykles, nukreiptas prieš patyčias, diskutuoja apie jų laikymąsi;
 • Organizuojamos teminės klasių valandėlės, per kurias mokiniai gali pasikalbėti apie tai, kas yra patyčios. Jie sužino, kodėl vyksta patyčios, į ką kreiptis pagalbos patyčių atveju;
 • Mokytojai stengiasi paversti klases jaukia ir saugia vieta mokiniams;
 • Visi gimnazijos darbuotojai įpareigoti registruoti pastebėtus patyčių atvejus;
 • I-III klasių tėvai yra supažindinti su patyčių tyrimo rezultatais gimnazijoje, ar patyčios dažnos mūsų gimnazijoje, kokios patyčių formos pasitaiko dažniausiai, kuriose gimnazijos vietose dažniausiai vyksta patyčios ir kokiais būdais mokiniai sprendžia šią problemą;
 • Tėvai mokomi, kaip reikia elgtis, jei sūnus ar duktė tampa patyčių objektu arba kai jų vaikas pats tyčiojasi iš kitų;
 • Mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys asmenys apmokomi, kaip susitvarkyti su patyčių situacija ir kaip reikėtų dirbti su mokiniais, kurie su ja susiję;
 • Organizuojamas individualus darbas su mokiniais, kurie tyčiojasi iš kitų, ir su tais, kurie nukentėjo nuo patyčių;
 • Organizuojami įvairūs renginiai, kurie skatina gyventi be patyčių;
 • Visi gimnazijos darbuotojai aktyviai dalyvauja programoje, renkasi du kartus per mėnesį darbui grupėse, kad sugebėtų pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias.

Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos gimnazijoje kūrimo.

NAUDINGOS NUORODOS
www.bepatyciu.lt
www.vaikulinija.lt
www.draugiskasinternetas.lt
Kaip išgyvendintiti patyčias
Smurto prevencijos rekomendacijos
OPKUS planas
OPPP nuobaudų taikymo kopėčios gimnazijoje
Olweus programos standartas
Pagalba vaikams