Įsivertinimas

Pirmininkė – mokytoja Daiva Bernatavičienė

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vincenta Diugevič, mokytojos: Beata Bagdevičienė, Jurgita Lapuchovienė, Alina Špakauskienė, Teresa Mikonskaja, Irena Markovska, soc. pedagogė Ilona Balkuvienė.

Įsivertinimo išvados 2019