Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Žaliuoju taku …”

Vaikai ir tėvai su dideliu džiaugsmu sutiko žinią, kad birželio 8-19 dienomis, Trakų gimnazijoje bus vykdomas Trakų rajono savivaldybės vaikų socializacijos projektas – 10 dienų vaikų vasaros stovykla ,,Žaliuoju taku…“  pradinių klasių mokiniams. Mokiniai vasaros atostogas pradėjo  keliaudami, pramogaudami, pažindami, atrasdami bei poilsiaudami gamtoje, dalyvavo meninėje, sportinėje, pažintinėje, sveikatingumo ugdymo veiklose, kurių pagrindinis tikslas yra užtikrinti  vaikų  saugumą ir užimtumą  vasaros  metu. Vykdydami šį tęstinį projektą, jau  kelerius  metus stengiamės mokinius sudominti  įdomiomis veiklomis.
Projekto metu buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai, pažintinės išvykos į gamtą, ekskursija į pajūrį, įvairios pramogos, skatinančios gamtos pažinimą, toleranciją ir pagarbą kitiems. Smagios kūrybinių dirbtuvių idėjos parodė mokiniams, kaip panaudoti gamtines ir antrinių žaliavų medžiagas gaminant žaislus, stalo žaidimus, dovanas, kartu mokant pažinti gamtą, ją saugoti ir branginti. Eksperimentų ir atradimų dienos padėjo mokiniams per patirtį susipažinti su supančia aplinka,  ugdyti  suvokimą, kad reikia tausoti gamtą. Vyko išvykos į Varnikų pažintinį taką ir Angelų kalvą, kur mokiniai gėrėjosi nuostabiais gimtųjų vietų kraštovaizdžiais ir liaudies meno objektais.  Projekto dalyviai lankėsi Nacionaliniame lankytojų centre ,, Vartai į saugomas teritorijas“ ir sužinojo apie Lietuvoje saugomas teritorijas, jų reikšmę šaliai, susipažino su įvairiomis gyvūnų ir augalų rūšimis. Nepaprastai daug džiaugsmo ir neišdildomų įspūdžių vaikams suteikė apsilankymas Klaipėdos uoste ir paplūdimyje, delfinų ir jūros liūtų pasirodymas delfinariume, Lietuvos jūrų muziejus ir akvariumas.
Vaikai puikiai praleido laiką, mėgaudamiesi kruopščiai jiems suplanuota programa, daug sužinojo ir pamatė. Programos veikla padėjo mokiniams suprasti, kodėl gamtosauga  žmonijai darosi vis svarbesnė. Jie  sukaupė daug informacijos apie ekologines problemas, mokėsi jas spręsti, atliko  tyrimus ,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Gamta – nepakartojama erdvė mokymuisi ir poilsiui. Joje esantys natūralūs objektai, tikri, neišgalvoti gamtos reiškiniai yra svarbūs ugdant mokinių gamtos pažinimo, elgesio gamtoje, etikos kompetencijas bei asmenybės savybes: pastabumą, kūrybiškumą, skatinant norą saugoti gamtą.
Dėkojame Trakų rajono savivaldybei, Trakų gimnazijos administracijai ir  mokytojams už suteiktą galimybę padovanoti vaikams nepamirštamas pažinimo, poilsio ir džiaugsmo  akimirkas.

Trakų gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
Ilona Balkuvienė