Rajoninis tautinių mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių skaitovų konkursas

„Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu“
Justinas Marcinkevičius

Šiais mokslo metais rajoninis tautinių mažumų mokyklų 3-4 klasių mokinių skaitovų konkursas buvo skirtas Justino Marcinkevičiaus kūrybai. Mūsų gimnazijos mažieji dainorėliai dainomis apie gimtinę pasveikino skaitovus ir jų mokytojus. 6 klasės mokinė Olivia Seliava padeklamavo poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Tai gražiai mane augino“. Šiame konkurse dalyvavo 4 mūsų gimnazijos mokiniai. 3 klasės mokinė Larija Leonavičiūtė laimėjo 2 vietą tarp 3 klasių mokinių. Mokiniams Rimvydui Siniui, Oskarui Karpičiui, Danieliui Senkevičiui buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Sigita Andrulevičiūtė